Záverečná konferencia projektu
Sapientia Vero Honorem - Múdrosť, Česť a Pravda

V rámci tohto projektu sme mali naplánovanú Záverečnú celoslovenskú konferenciu s prezentáciou výsledkov našej práce. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s epidémiou, kedy nie je možné osobné stretávanie, sme zvolili aspoň takúto – elektronickú video verziu prezentácií jednotlivých lektorov.
V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo audit nás prosím kontaktujte