Verejné obstarávania

Prebiehajúce verejné obstarávania

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa​

Vyhlasovateľ: Mesto Nová Baňa

Dátum vyhlásenia: 27.6.2019

Dokumentácia VO

Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina

Vyhlasovateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

Dátum vyhlásenia: 22.5.2019

Dokumentácia VO

Nákup zemného plynu – CVO 518

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO 518

Vyhlasovateľ: Obstarávacie trhovisko Slovenska

Dátum vyhlásenia: 11.9.2018

Dokumentácia VO

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318

Vyhlasovateľ: Obstarávacie trhovisko Slovenska

Dátum vyhlásenia: 20.8.2018

Dokumentácia VO

Nákup zemného plynu – CVO 218

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO 218

Vyhlasovateľ: Obstarávacie trhovisko Slovenska

Dátum vyhlásenia: 30.7.2018

Dokumentácia VO

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118

Vyhlasovateľ: Obstarávacie trhovisko Slovenska

Dátum vyhlásenia: 20.7.2018

Dokumentácia VO

Zberný dvor v Trebišove

Názov zákazky: Zberný dvor v Trebišove

Vyhlasovateľ: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 07525 Trebišov

Dátum vyhlásenia: 25.6.2018

Dokumentácia VO

Projektová dokumentácia

Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho – Poniky

Názov zákazky: Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho – Poniky

Vyhlasovateľ: Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 97633 Poniky 

Dátum vyhlásenia: 11.9.2018

Dokumentácia VO

ZHOTOVITEĽ STAVBY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ PRI POLÍCII, TREBIŠOV

Názov zákazky: ZHOTOVITEĽ STAVBY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ PRI POLÍCII, TREBIŠOV

Vyhlasovateľ: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 07525 Trebišov

Dátum vyhlásenia: 9.3.2018

Dokumentácia VO

Projektová dokumentácia

Nákup zemného plynu – PSO 118

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – PSO 118

Vyhlasovateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa 064 01

Dátum vyhlásenia: 2.3.2017

Dokumentácia VO

Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit

Názov zákazky: Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit

Vyhlasovateľ: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87, 059 21 Svit

Dátum vyhlásenia: 2.3.2017

Dokumentácia VO

Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné – I. etapa

Názov zákazky: Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné – I. etapa

Vyhlasovateľ: Obec Zákamenné

Dátum vyhlásenia: 18.12.2017

Dokumentácia VO

Projektová dokumentácia

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy

Názov zákazky: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy

Vyhlasovateľ: Obec Poniky

Dátum vyhlásenia: 18.12.2017

Dokumentácia VO

Projektová dokumentácia

 

Ukončené verejné obstarávania

Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky s dovozom na miesto dodania

Názov zákazky: Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky s dovozom na miesto dodania

Vyhlasovateľ: Mesto Šurany, Nám. Hrdinov 1, 942 01 Šurany

Víťaz: STAVOR s. r. o.

Dokumentácia VO

Nákup zemného plynu – PSO 217

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – PSO 217

Vyhlasovateľ: Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Veľký Šariš, Obec Nesvady, Obec Jablonica, Spojená škola internátna

Víťaz: MET Slovakia, a.s.

Dokumentácia VO

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 117

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 117

Vyhlasovateľ: Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Turany, Obec Zákamenné, Mesto Veľký Šariš, Obec Kúty, Obec Nesvady, Mesto Štúrovo, Obec Čierny Balog, Mesto Fiľakovo, Mestská ČOV, spol. s.r.o., NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Víťaz: Energy Europe, SE

Dokumentácia VO

Rozšírenie telocvične a rekonštrukcia strechy

Názov zákazky: Rozšírenie telocvične a rekonštrukcia strechy

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 

Víťaz: EUROFRAME, a.s.

Dokumentácia VO

Projektová dokumentácia

Nákup zemného plynu pre obec Budkovce

Názov zákazky: Nákup zemného plynu pre obec Budkovce

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia VO

Nákup zemného plynu PSO 1316

Názov zákazky: Nákup zemného plynu PSO 1316

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Stupava, ZŠ s MŠ Litpovská Teplička, ZŠ Spišské Bystré, Obec Cífer, Lendak, Hranovnica

Víťaz: MET Slovakia, a.s.

Dokumentácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 1216

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 1216

Zoznam zapojených subjektov: TS mesta Svit, Obec Hranovnica, ZŽ Spišské Bystré, Obec Cífer, Obec Rakúsy

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia VO

Nákup zemného plynu PSO 1116

Názov zákazky: Nákup zemného plynu PSO 1116

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Pezinok, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ Huncovce

Víťaz: Energie2, a.s.

Dokumentácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 1016

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 1016

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Pezinok, Obec Huncovce, Mesto Želiezovce, Obec Sološnica, Obec Pliešovce

Víťaz: Energie2, a.s.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu PSO 616

Názov zákazky: Nákup zemného plynu PSO 616

Zoznam zapojených subjektov: Obec Lodno, Obec Veľký Grob, Obec Jánovce, Obec Kokava nad Rimavicou, Obec Drienov, Obec Čierne, Obec Brusno, Správa majetku Sereď, s.r.o., NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Obec Rapovce, Obec Dolná Streda, Nemocnica s poliklinikou n.o. Revúca, Obec Likavka, Mesto Dolný Kubín

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

PSO 916

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 916

Zoznam zapojených subjektov: Obec Lodno, Obec Kokava nad Rimavicou, Obec Lovinobaňa, Obec Divín, Obec Doľany, Obec Oravská Lesná, Obec Krasňany, Obec Brusno, Mesto Sereď, NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Obec Klenovec, Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Mesto Tornaľa, Mesto Turzovka, Belá nad Cirochou, Obec Slovenská Ves, Obec Likavka, Obec Likavka, Obec Pribylina, Mesto Dolný Kubín, Mesto Rožňava.

Víťaz: Magna Energia, a.s.

Dokumentácia

CVO 316

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribučných služieb – CVO 316

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Zvolen, ZŠ Liptovský Mikuláš, Obec Svinná, Obec Mníchová Lehota, Obec Makov, Obec Lazany, Mesto Hnúšťa, TS Mesta Hnúšťa, Obec Rimavské Janovce, Obec Majcichov, Obec Hucín, Strážske, Obec Hrnčiarske Zalužany, Závažná Poruba, Obec Žaškov, Obec Zákopčie, Dopravný podnik mesta Prešov, Obec Hozelec, Mesto Krásno nad Kysucou, Mestská ČOV, spol. s.r.o.

Víťaz: Energy Europe, SE 

Dokumentácia

CVO 216

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO 216

Zoznam zapojených subjektov: Obec Dubová, Obec Mníchová Lehota, Obec Makov, Obec Svinná, TS Hnúšťa, Rimavské Janovce, Majcichov, Obec Hucín, Mesto Strážske, Obec Hrnčiarske Zalužany, Mesto Zaškov, Dopravný podnik mesta Prešov, Mesto Krásno nad Kysucou

Víťaz: MET Slovakia, a.s.

Dokumentácia

CVO 116

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO 116

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Vranov nad Topľou, Mesto Fiľakovo, Mesto Stará Ľubovňa, Obec Kurima

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

PLZ 416

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – PLZ 416

Zoznam zapojených subjektov: Obec Veľké Uherce, Obec Bystrička, Obec Príbovce, Obec Stará Kremnička

Víťaz: Energie2, a.s.

Dokumentácia

Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok

Názov zákazky: Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok

Zoznam zapojených subjektov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Víťaz: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu 715

Názov zákazky: Nákup zemného plynu 715

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Vranov nad Topľou, Obec Branovo

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu 515

Názov zákazky: Nákup zemného plynu 515

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Želiezovce, Mesto Fiľakovo, Obec Pohronský Ruskov

Víťaz: MET Slovakia, a.s.

Dokumentácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 415

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 415

Zoznam zapojených subjektov: Obec Dubník, Mestská ČOV spol. s r.o.

Víťaz: ENERGA Slovakia s.r.o.

Dokumentácia


Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 315

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 315

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Lučenec, Mesto Fiľakovo, Obec Branovo

Víťaz: Energie2, a.s.

Dokumentácia 

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PLZ 215

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PLZ 215

Zoznam zapojených subjektov: Obec Pohronský Ruskov, Mesto Vranov nad Topľou, Obec Stankovany

Víťaz: Energie2, a.s.

Dokumentácia

NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – CVO 415

Názov zákazky: NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – CVO 415

Zoznam zapojených subjektov: Obec Pravenec, Obec Nitrianske Pravno, Mesto Zvolen, SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p., Mesto Nová Baňa, Obec Kľačno, Obec Slovenské Pravno, Obec Dubové, Mesto Dolný Kubín, Obec Sučany

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu – CVO115

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO115

Zoznam zapojených subjektov: Obec Kučín, Obec Oravská Jasenica, Obec Bešeňov, Obec Nesvady, ZŠ Liptovský Mikuláš, Obec Žabokreky, AD HOC Malacky príspevková organizácia obce, NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou

Názov zákazky: Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Bánovce nad Bebravou

Víťaz: DOXX – stravné lístky, spol. s.r.o.

Dokumentácia

DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB-CVO 315

Názov zákazky: DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB-CVO 315

Zoznam zapojených subjektov: Obec Dubové, Obec Hrochoť, Obec Maňa, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p., Obec Sučany, Mesto Zvolen, NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov, Obec Kľačno, Obec Nitrianske Pravno, Obec Čierny Balog, Mesto Štúrovo, Obec Pravenec, Nemocnica s poliklinikou n.o. Revúca, Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie, Mesto Žiar nad Hronom, Mesto Žarnovica, Mesto Dolný Kubín, Základná škola s materskou školou Lutila, Mesto Veľký Šariš

Víťaz: Energie2, a.s.

Dokumentácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214

Zoznam zapojených subjektov: Obec Sebedražie, Obec Brusno, Hlinická kanalizačná, s.r.o., Mesto Hnúšťa, Obec Horné Sŕnie, Obec Košťany nad Turcom, Obec Kozárovce, Obec Santovka, Obec Sučany, Mesto Štúrovo

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu – CVO414 

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO414 

Zoznam zapojených subjektov: Mesto Nová Baňa, NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO314

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO314

Zoznam zapojených subjektov: Obec Žabokreky, Obec Číčov, Obec Dolné Saliby, Obec Holiare, Obec Iža, Obec Komoča, Obec Lutila, Obec Makov, Obec Martovce, Obec Mníchova Lehota, Mestský športový klub Brezno, Obec Nána, Mesto Nová Baňa, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov, Obec Podhájska, Obec Radôstka, Obec Svätý Peter, Obec Veľké Rovné, Obec Veľký Kýr, Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou, Mesto Želiezovce

Víťaz: Východoslovenská energetika a.s.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu-CVO114

Názov zákazky: Nákup zemného plynu-CVO114

Zoznam zapojených subjektov: Obec Sebedražie, Obec Brusno, Obec Bystrička, Obec Horné Sŕnie, Obec Kozárovce, Obec Príbovce, Obec Santovka

Víťaz: Magna Energia, a.s.

Dokumentácia

Nákup zemného plynu – CVO514 

Názov zákazky: Nákup zemného plynu – CVO514 

Zoznam zapojených subjektov: Obec Orechová Potôň, Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Víťaz: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumentácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614

Zoznam zapojených subjektov: Obec Orechová Potôň, Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Víťaz: ENERGA Slovakia s.r.o.

Dokumentácia

Close Menu