SAPIENTIA ASTRA TANGIT - Múdrosť sa dotýka hviezd

Hlavným cieľom projektu je poskytovať tak verejnej správe, ktorá je zastúpená svojimi štatutárnymi zástupcami, ekonomickými pracovníkmi, hospodármi, vedúcimi stredísk, riaditeľmi samostatných právnych subjektov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti atď. ale aj podnikateľskému prostrediu na čele s konateľmi spoločností, riaditeľmi sekcií odborov, TOP manažérmi a vedúcimi nákupných, ekonomických, hospodárskych, marketingových oddelení atď. efektívny spôsob nadobúdania vedomostí, znalostí a potrebných praktických zručností na aplikovanie, zosúladenie a využívanie vhodných spôsobov moderného e-procurementu alebo e-purchasingu na dosahovanie efektívneho, hospodárneho a transparentného využívania svojich vlastných alebo verejných finančných prostriedkov.

ZVEREJNENÁ OBJEDNÁVKA – nákup prenosných počítačov a veľkoformátových displejov

ZVEREJNENÁ VÝZVA – Prenájom školiacej miestnosti s príslušenstvom

ZVEREJNENÁ DOKUMENTÁCIA – Prenájom školiacej miestnosti s príslušenstvom (správa o zákazke, záznam z vyhodnotenia cenových ponúk, podpísaná zmluva s víťazom)