Prečo sa stať členom SCO?

Členstvom v Slovenskom centre obstarávania sme Vám k dispozícii s našim know-how a skúsenosťami.

Ponúkame Vám, členom aj partnerom, tieto výhody:​

 • úspory financií formou zníženia nákupných cien všetkých komodít, pri verejnom obstarávaní úspora v priemere cca 21% z ceny nakupovaných komodít, pri firemných nákupoch priemerná úspora cca 15% z ceny nakupovaných komodít,
 • výrazné zníženie nákladov na nákup a cien za verejné obstarávanie,
 • objektivizované a najvýhodnejšie ceny obstarávaných komodít a služieb,
 • výhodnejšie kvalitatívne servisné, záručné, dodacie, zmluvné a finančné podmienky,
 • asociované objemy pre výberové konania na dodávateľov, tendrovanie podmienok nákupu a centrálne verejné obstarávanie,
 • zrýchlenie nákupných procesov a verejného obstarávania,
 • transparentnosť, objektivizácia a vyššia kontrola nákupných a obstarávacích procesov,
 • právne služby, tovaroznalectvo, verejné obstarávanie, expertné elektronické aukcie, dodanie odborného riešenia a celého procesu obstarávania na kľúč,
 • konzultácie a odborné poradenstvo, špecializované workshopy a konferencie,
 • riešenie zložitých projektov a procesov v oblasti nákupu a investícií metodikami a postupmi vedomostnej ekonomiky,
 • trvalé zverejňovanie nákupného kalendára s pripravovanými obstarávaniami a tendrami, ku ktorým sa môžete pripojiť.
 • ukončené alebo na Váš podnet pripravované prieskumy trhu a cien, kde sú pre vás (vzhľadom na spoločné vysoké objemy a odbornosť obstarávacieho procesu) vopred vysúťažené najlepšie možné dodacie a cenové podmienky,
 • poskytovanie odborno-poradenských služieb „Metodika verejného obstarávania“ a „Stratégia, auditor nákupu a metodika nákupu“.

Tieto spoločné výhody môžu byť poskytované členom aj nečlenom – partnerom Združenia SCO.

Partneri SCO, podnikatelia alebo subjekty verejnej a štátnej správy, môžu pristúpiť ku ktorémukoľvek tendru alebo verejnému obstarávaniu, ktoré pripravujeme a získať tak výhody odbornej realizácie a asociovaných množstiev.