SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁVANIA

Združenie nákupcov a verejných obstarávateľov

Vážení páni primátori, vážení páni starostovia.  

 

1. Ešte stále platíte vysoké faktúry svojmu dodávateľovi elektrickej energie, zemného plynu alebo za likvidáciu komunálneho odpadu?

 

2. Platíte za energie  alebo za zber a likvidáciu TKO vyššie ceny ako susedné mestá/obce?

 

3. Nové zmluvy / dodatky ste získali riadnym verejným obstarávaním, alebo nezákonným predĺžením?

 

Čo vedie niektorých starostov k nehospodárnosti a porušovaniu zákona? Rozhodnutie obecného zastupiteľstva, konzervativizmus, málo informácií?

 

 

Z našich skúseností poznáme odpovede a máme aj riešenia:

1. Ak platíte privysoké faktúry, znamená to že Váš súčasný dodávateľ Vám fakturuje nadhodnotené ceny za jednotlivé tarify alebo služby, ktoré sú omnoho vyššie než sú reálne ceny, ktoré pre Vás získame odborným verejným obstarávaním.

 

2. Dôvodom, prečo už mnoho miest/obcí platí za energie alebo služby o 30 – 50 % menej je to, že zodpovední starostovia/primátori využili ponuku Slovenského centra obstarávania na transparentný a odborný proces Centrálneho verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie,  zemného plynu alebo likvidácie TKO v ktorom boli vysúťažené reálne, objektívne a nižšie ceny s lepším servisom a kvalitou služieb.

 

3.Vysoká ekonomická výhodnosť, ktorú dosiahnete v procese Centrálneho verejného obstarávania je v zmysle všetkých platných zákonov a nikto Vás nemôže svojou neodbornosťou nútiť porušovať zákon!

 

Práve preto Združenie nákupcov a verejných obstarávateľov, pod vedením Slovenského centra obstarávania, ponúka obciam a mestám pomoc pri získavaní lepších a objektívnych cien za elektrickú energiu a zemný plyn a likvidáciu TKO.

 

Najlepšia cesta k zníženiu cien je efektívne a transparentné Centrálne verejné obstarávanie.

Slovenské centrum obstarávania pre svojich klientov realizuje verejné obstarávanie formou združených spoločných obstarávaní, čo znamená že je zabezpečená najlepšia cenová výhodnosť a dosiahnutá úspora až do 50 % z pôvodných cien.

 

Áno, práve teraz je ten najvhodnejší čas zapojiť sa do centrálneho verejného obstarávania na elektrickú energiu a zemný plyn  na roky 2017 a 2018, pretože súčasné ceny energií sú na burzách na historickom minime.

Kontaktujte nás, aby sme Vám na spoločnom stretnutí vysvetlili, aké sú výhody centrálneho verejného obstarávania a akú presnú úsporu môžete touto cestou získať. Hodina, ktorú investujete do stretnutia, môže priniesť Vašej obci/mestu úsporu v tisíckach eur, ktoré môžete využiť na Vami pripravované projekty a plány.

 

Slovenské centrum obstarávania Vám na základe svojich dlhoročných skúseností  a overenej metodike dokáže zabezpečiť svojimi službami bezkonkurenčne najvyššie finančné úspory, ktoré určite pomôžu Vášmu mestu/obci.

 

                          SPOLU DOSIAHNEME VIAC!